Santalkoak̕ DASÃE PO̠RO̠B

Dasãe do̠ Guru ar Celakoaḱ diso̠m saṅghar reaḱ po̠ro̠b kana. Sedae do̠ jao serma Ruhni hiloḱ (Jhẽ̠ṭ reaḱ 13 mãhã ) kho̠n guru racare Cela ko…

Santali Ńutum Braṇḍ

Abdullah, Jacky Chan, Ram, Mamata, Poul, Gabriel emanteak̕ Noako ńutum ańjo̠mtebon bujhạuak̕ noako ńutuman ho̠ṛ do̠ jãhãn mit̕ dhorm se…