Main Menu

Likhon Goṛhon Pạcri Bhit Naksa kạmi

Santal ko̠ṛa Abraham hasda Khokon. Uni Rajshahi Unibhersiṭi reak̕  Fine and arts Deparṭmentrec̕ paṛhaoak̕. Uniak̕ ti te akoak̕ deparmanṭ dolan bhitre ac̕ak̕ tite akoakan lilibici likhon goṛhon santal somajak̕ mit̕ chạbi muṭhạn

Noa o̠no̠l pasnaoakana:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •