Main Menu

Kạuḍi Reak̕ Ṭana Ṭạni Te Babu Kapuram Hãdak̕ bae bhurti daṛeak̕ kana

Santal ko̠ṛa Babu Kapuram Hãdak̕. Caloen 2019-2020 serma reak̕  Islamik bissabiddaloe (Islamic University, Kusṭia) bhurti biḍạu rec̕ taṛhaoakana. Ar uni ko̠ṛa dạkhin nakha reak̕ Islamik universiṭi re menak̕ “Ethnic Minority” koṭa te Developments studies bisoe re paṛhao lạgit̕ bachaoakan. Uniak̕ oṛak̕ do̠ dinạjpur jilạ reak̕ pholbari upajilạ re. Menkhan gharońj renak̕ re̠nge̠c̕ iạte raṅpur universiṭi re bhurti lạgit̕ bae nisṭạ daṛek̕kana. onḍe bhurti reak̕ mucạt tạrik̕ 28 januari.
Santal somajre taṛam lahaoakan ho̠ṛkoak̕ kạṭic̕ go̠ṛo̠e, uni ko̠ṛak̕ Islamik bissabiddaloe (Islamic University, Kusṭia) bhurti ar cetan renak̕ sikhạuna hameṭ reak̕ kukmue purạu daṛeak̕.

Jahae uni ko̠ṛa go̠ṛo̠e pe menlenkhan, uniak̕ phone no̠mbo̠r re sajhe mojhe pe jogajog dareak̕: Babu Kapuram Hãdak̕-01770620648

Noa o̠no̠l pasnaoakana:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •