KUṚI GIDRẠ

Kuṛi gidrạe janame̠na oṛak̕re̠ Haere bhabnaenko sanam gharo̠ńj re̠ E̠nte̠ tahẽkanko jo̠to̠ ko̠ṛa…

HISIT̕ HO̠E

E̠ hisit̕ ho̠e bacha, Alo̠m ho̠eya te̠rcha te̠rcha, Ho̠e khane̠m ḍher macha, Baṛijo̠k̕a gateńak̕ muṭhạn acha. E̠ siń cando bacha, Alo̠m setoṅ…

JUDIM BAḌAEKO KHAN

Judim baḍaeko khan, Santalko ge pạhil utạr, Disạm lạgit̕ ko lạṛhạile̠na, Judim orom ko khan, Oṅkoak̕ge haḍak ḍabak, Mayãm gaḍa ạtu le̠na.…

MO̠NE̠ O̠NTO̠R

Mo̠ne o̠nto̠r so̠ko̠jo̠k̕tiń so̠bo̠go̠k̕tiń O̠nto̠r jiwi lo̠k̕tiń, Bursi se̠ṅge̠l le̠ka ińak̕ Jiwi lo̠k̕tiń. Tahe̠n kanalaṅ so̠ṅge̠tege…