Santalkoak̕ DASÃE PO̠RO̠B

Dasãe do̠ Guru ar Celakoaḱ diso̠m saṅghar reaḱ po̠ro̠b kana. Sedae do̠ jao serma Ruhni hiloḱ (Jhẽ̠ṭ reaḱ 13 mãhã ) kho̠n guru racare Cela ko…