BIṬI

Bạbu doe sona kan khać
Biṭi doe hirạ kana.
Bạbu doe bõs kan khacć
Biṭi doe hîs kana.
Bạbu doe dhon kan khać
Biṭi doe lukhi kana.
Bạbu doe mạlik kan khać
Biṭi doe caḱlaoić kana.
Bạbu doe nagam kan khać
Biṭi doe etohoṕ kana.
Bạbu doe janam data kan khać
Biṭi doe toadare kana.
Bạbu doe ạn ạri kan khać
Biṭi doe ạri cạli kana.
Bạbu doe sobha kan khać
Biṭi doe abhran kana.
Bạbu doe sạmud kan khać
Biṭi doe khạndri kana.
Bạbu doe dare kan khać
Biṭi doe umul kana.
Båbu doe kạrigol kan khać
Biṭi doe husnạḱ kana.
Bạbu doe ipil kan khać
Biṭi doe jiṛiṕ kana.
Bạbu doe sẽṛa ge khać
Biṭi doe soros gea.
Bạbu doe dana kan khać
Biṭi do itạ kana.
Bạbu doe dhạrti kan khać
Biṭi doe sirjon kana.

Leave A Reply