21 August Gre̠ne̠ḍ Hamla Reak̕ 17 Bo̠cho̠r

Noresh Hasdak

Teheń do̠ 21 August gre̠ne̠ḍ hamla reak̕ 17 bo̠cho̠r purạuena. 2004 sal reak̕ noa dinre Awamilig do̠l reak̕ So̠ntras birudh sabhare noa gre̠ne̠ḍ hamlako calaoakada. Rajdhani nagraha reak̕ Bo̠ngo̠bo̠ndhu avenuere Awamiligak̕ ona sabhare naseak̕ lạgit̕tey bańcaoena nitok̕ren prime minister Sheikh Hasina. Go̠enae se̠n lahaen rasṭo̠po̠ti Mohammad Zillur Rahmanren eratet̕ ar Awamiligren e̠to̠ho̠p̕ren netri Aevi Rahman ar do̠lren 24 go̠ṭe̠n netako. Gre̠ne̠ḍ phuṭạoen sãotege ona elạka do̠ ńutena ar  go̠c̕ ho̠ṛak̕ mạṛite pe̠re̠c̕ena. Aema ho̠ṛak̕  ho̠ṛmo̠ hande noṇḍe pasirena ar thir hapeyena.
Awamiligren lạṭu lạṭu mukhiạko me̠ne̠da, 21 august reak̕ ona hamlare BNP ar Jamatren ho̠ṛko jo̠pṛaoko tahẽkana. Onkoak̕ as do̠ tahẽkana Sheikh Hasina go̠c̕ kate Awamilig  dolak̕ daṛeko rạput̕ kacakucạea. Je̠mo̠n ar dol laṛcaṛ ho̠ṛge bako sarejo̠k̕. Ar apnar leka disạm calaore okoe hõ̠ onko birudh teṅgo reak̕ dil daṛe bako ńama. Awamilegueren mukhiạko do̠ arhõ ko me̠ne̠da, 21 august gre̠ne̠d hamla tayom police mamla bako hataowakada. So̠nso̠dre katha bako ro̠ṛ ocoakokana, ran hõ bako ran ocoakana. E̠nre phạsiạra mamla e̠mkate akoren netakoko jalethalewakat̕koa. Awamilegueren netako do̠ police ṭhenko dal ocoakana  ṭiarcellteko capat̕ arko ṭhu ocoakana.
Ho̠ṛ go̠c̕ ar gre̠ne̠d phuṭao reak̕ noa barea mamlare adalo̠t do̠ 19 goṭe̠n ho̠ṛko birudhre go̠c̕ ocok̕ reak̕ hukume e̠makada. Ar 19 goṭe̠n ho̠ṛko do̠ go̠ṭa jiṅgi jihạlre tahẽn lagaoakoa ar 11 goṭe̠n ho̠ṛko do̠ aema lekan sạjạiko e̠makawat̕koa. Ado ạn lekate noa go̠c̕ ocok̕ reak̕ hukum  purạu lạgit̕ high courṭre bench benao reak̕ hukum ńam lạgit̕ maraṅ bicạrpoti ṭhe̠n kago̠cko dhạkil hoyok̕a. Ne̠sge je̠mo̠n noa mamla do̠ cabak̕ ona lạgit̕ jo̠to̠ lekanak̕teko rasṭropokkhoko sapṛaowakana .
BNP Jamatren ho̠ṛko noa mamla do̠ ḍamaḍo̠l ar lo̠ṭo̠mko menleda, ar noaren aso̠l asami cokoko lạgit̕  aema lekan daharko sajaoleda. Me̠nkhan Awamilegue disạm calaoreko he̠c̕en khan, dosar dhao reak̕ kho̠j to̠laste ńamena un o̠kte̠ren pon do̠l sorkarren maraṅ mukhiạkoak̕ uskurte jo̠ṅgi so̠ngo̠ṭho̠n Horkatul Jihad Al Islami Bangladesh ( HUJI) sãote arhõ pea jongi ̠ so̠ngo̠ṭho̠n oṇḍe̠ko  hamlaleda ar Awamiligren mukhiạ netako dhạrti kho̠n cabako me̠nleda.

Comments are closed.