Browsing Category

Biggan

PURẠUTE CANDO GAHNA

Sãi bo̠cho̠r (2001 kho̠n 2100) reaḱ jo̠to̠ kho̠n ạḍi ghạṛić utạr cando gahna sạrdiḱkana tehen̕ ńindạ sokolbar . Noa do̠ niạ serma (bo̠cho̠r) reaḱ do̠saraḱ…