Koumi Madrasa ar Jo̠to̠ Sikkha Protisṭhan Bondo Tãhẽna.

Noresh Hasdak

Sikkha Montri Dr. Dipu moniye menakada- Ko̠ro̠na virus dapram lạgit̕ Koumi Madrasa ar jo̠to̠ lekan sikkha protisṭhan bondo do̠ho̠e reak̕ notice ̠em hoeakna. Ko̠ro̠na virus reak̕ pasnao jạstik̕kante noae goṭawạkada sorkar. Calaoen sombar (29 march ) ạyup̕bela noako katha sambadike metat̕koa motri do̠.

Sikkha montrie menkeda ko̠ro̠na virus reak̕ pasnao komao lạgit̕ calaoen serma 17 march kho̠n sikkha protisṭhanko̠ bondo menak̕a. Me̠nkhan, bise̠s nẽhorte koumi madrasako̠ do̠ jhic̕ reak̕ onumuti e̠m hoelena. Ado̠ nitok̕ do̠ ko̠ro̠na reak̕ pasnao aema ḍherok̕kana ar ho̠ṛko gujuk̕kana. Noa karonte jo̠to̠ lekan sikkha protisṭhan bondo do̠ho̠e reak̕ goṭa hoeakana. koumi madrasa kõhõ noare se̠le̠t̕ tãhẽna sorkarak̕ nãwã goṭa lekate. Disom reak̕ school-college daraekan 23 May jhic̕ reak̕ katha ar university ko̠do̠ 24 may jhic̕ reak̕ katha menak̕a.

Comments are closed.