Goṭa dhạrtire so̠tko̠ra 68% bir janwarko at̕akana paro̠m calaoen mõ̠ṛẽ̠ ge̠l sermare

Paro̠m calaoen 50 sermare pe bhag modre bar bhag bir janwar at̕ cabaokana. Ar noako hoekana ho̠ṛkoak̕ aema lekan saset ko̠clo̠n karo̠nte. Sor dinre noa kathae baḍaeocoakada WWF (World Wildlife Fund).
Reporṭ kho̠n arhõ̠ baḍaeok̕kana, Bir buru, dare nãrĩ, janwanko go̠c̕ maraokadae ạḍi bo̠to̠ran lekate.Mõ̠ṛẽ̠ century kho̠n. Bir ge̠t̕ sapha kate oṛak̕ ḍinḍako tearakada ho̠ṛ. Noa hõ̠ baḍaeok̕ kana ho̠ṛ bir-buru, dare nãrĩ oka leka bạric̕ ar nasaoedako ona do̠ pạhil reak̕ sanam record rạput̕ utạrkada. Ona chaḍa hõ̠ ona reporṭre baḍaeok̕kana 1970 serma khon 2016 serma hạbic̕ dak̕, o̠t, sermaren aema lekan janwar ar cẽ̠ṛẽ̠ko modren 20000 hajar khũṭren so̠tko̠ra 68%ko at̕akana. Ar ona at̕ jạsti ńe̠llena 1970 kho̠n 1990 serma modre. 1990 serma tayo̠m noa kom lenkhan hõ̠ arhõ̠ at̕ reak̕ citạr bại bại jạsti idiyena.
Reporṭ noa hõ̠ baḍaeocoeda, ho̠ṛkoak̕ ko̠clo̠n karo̠nte 2000 serma kho̠n 19 lakh square kilometar ot̕ hasa at̕ cabaoakana. 10 lakh bir janwar at̕ reak̕ ḍaharre menakoa. 130 koṭi ṭon jo̠m bạrijok̕kana jao serma. Noa karo̠nte 1 lakh ḍollar reak̕ Economic̕ bạrijok̕kana.
Niạ chaḍa hõ̠ International mit̕ organzation International Union for conservation of natureak̕ (IUCN) jurib lekate baḍaeok̕kana Bir janwar ar dare nãrĩ 1 lakh jạt modre 32000 hajar khũṭ ḍạr do̠ at̕ ḍaharreko mohṇḍaoakana.

Zoological Soceity of London (ZSL) jogao bibhagren kạmic̕ me̠neda, noa halot baṅ bo̠do̠l lekhan sare̠c̕akan dare nãrĩko reak̕ khũṭ ḍạrko at̕ cabako.Ona karo̠nte ho̠ṛ ar birren janwar ar cẽ̠ṛẽ̠ko modre menak̕ bańcao reak̕ ạri dhạsur rạput̕ok̕a, ho̠ṛkoak̕ bańcao lạgit̕ oṅko cetange bho̠rsa.Uni arhõ̠e me̠neda, bir ar bir, o̠t, ar dak̕ren janwar, cẽ̠ṛẽ̠ko cetan ho̠ṛkoak̕ jive̠t̕ bańcao tinạk̕ jạsti bho̠rsa menak̕a, ona do̠ sor din reak̕ ruạ ajartege pormanok̕kana.

Comments are closed.