Turui goṭe̠n Santal BKSPre paṛhao reak̕ aphsorko ńamkeda

BKSP (Baṅglade̠s Kriṛa Sikha Pratisṭhan) do̠ Baṅgladisạm reak̕ khilạḍ cet̕ reak̕ sarkari pratisṭhan kana. Noṇḍe aema lekan khilạḍko reak̕ jạtiạri khilạḍko tear rakap̕a. Marc 14,2020 tạrik̕ noare paṛhao lạgit̕  final result so̠do̠rena. BKSPre pạrhao lạgit̕ turui goṭe̠n Santal juạn koṛa kuṛiko bachaoakana. Jạsti baḍae lạgit̕ noa website ńe̠l tabonpe, www.bksp.gov.bd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.