BINOD MURMU TUTUwak̕ o̠lakan se̠re̠ń GATEŃ DULẠṚMEA

Ḍumka ren harago̠do̠k̕ santal ko ren o̠no̠ṛhẽ o̠no̠liạ BINOD MURMU TUTUwak̕ o̠lakan se̠re̠ń GATEŃ DULẠṚMEA do̠ video muṭhạn so̠do̠rena. Noa se̠r̠eń do̠ punḍ rimil official channel khoc ńẽl ńamok̕ kana. Ar okto baṅ taṅgi kate sanamko noa liṭhur aṛaṅ se̠re̠ń ańjom reak̕ neota tahẽna.

se̠re̠n o̠lo̠kic̕ : Binod Tutu Murmu

Se̠re̠n reak̕ katha: GATEŃ DULẠṚ MEA

Rạṛ emok̕ic̕: Binod Tutu Murmu

Model:Krishna besra ar Manimal marandi

Tearic̕: Sunita Murmu (Sańjli)

Akyuric̕: Sanjoy marandi & Roxy victor

Noa se̠re̠ń reak̕ ńam renak̕ dahar: https://youtu.be/qfLzA469YCE

Leave A Reply