Santali pạrsi baḍae babod jạrur puthi ko-hisạ 3

0

1. সাঁওতালী কথা (Traditions and Institutions of the old santals )Baṅla version- Pạhil chapa so̠do̠r-1928.

https://www.ebanglaebook.com/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A6%A4%

 

2. সাঁওতালী শিক্ষা ; Noa puthi do̠ diko pạrsi ren ho̠ṛ santali pạrsi baḍae lạgit̕ jạrura..

https://www.ebanglaebook.com/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A6%A4

 

3. Santali -Baṅla pạrsi sombond (সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান )

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A6%A4%E0%

Leave A Reply