Monthly Archives

November 2018

CEKAŃ GO̠RO̠BO̠K’A?

Cạe-Campa- Badoli luṭirege laṭha menak’, Sona bo̠ro̠n gaṛ nayo tokare co̠ dhuṛi ḍigiren. Pạrịs pichu gaṛ nayo, pạris pichu birit,…