SASU- BANGLADESH KHO̠N SOHAGI KISKU KO SARHAO DARAM KEDEYA

Calaoen ho̠la aṭhowar hilạk̕ tikin bela 12.30 se̠c̕ Santal Student’s Union (SASU)- Bangladesh Ranisonkẹil Upo̠julạ ḍạr banadhao kho̠n Bangladesh Jatiyo Phuṭbo̠l do̠l o̠nurdho̠ -16 ren khelowaṛ Sohagi Kisku ko SARHAO DARAM kedeya.SASU BANGLADESH Raniso̠ṅkẹil Upo̠jilạ ḍạr ren so̠bhapo̠ti Rubel so̠ren ac̕ak̕ tite BAHA ḌẠLIC̕ Sohagi kiskuye e̠m so̠do̠radea.Rạskạ aohal re nowa sarhao daram o̠kte̠re SASU-BANGLADESH ren aema rạsiạ ar ạyuric̕ko so̠ho̠r se̠ṭe̠rko tahẽkana.

Noa o̠nusṭhan re Jatiyo̠ phuṭbo̠l do̠lren khelowaṛ Sohagi Kisku ye menkeda , “Iń do̠ Bangladisạm Jatiyo̠ Phuṭbo̠l do̠lreń khilạḍo̠k̕kana. Bahre disạmte khilạḍo̠k̕ hoń calaoakana. Ape ko hõ kurumuṭui tabonpe , jemo̠n ape ko hõ jatiyo̠ phuṭbo̠l do̠l repe khilạḍ daṛeak̕ . O̠na saote iń lạgit̕ hõ bintie pe , jemo̠n iń do̠ arhõ mo̠c te phuṭbo̠liń khilạḍ daṛeak̕ .”

Noa SARHAO DARAM o̠nusṭhan re se̠le̠t̕ ko tahẽkana,Raniso̠ṅkẹil SASU-BANGLADESH ren sadharo̠n so̠mpado̠k- Ipina kisku, Ṭhakurgão jilạ ḍạr ren mare so̠bhapo̠ti-Badho̠n soren, Dinạjpur jilạ ḍạr ren mare so̠ho̠ – so̠bhapo̠ti – Sujo̠n murmu, Ṭhạkurgão jilạ ḍạr ren sadharo̠n so̠mpado̠k – Mo̠dhu sudo̠n murmu, Ṭhakurgão jilạ ḍar ren hisạbiyạ – Go̠nesh hembro̠m , Ạdibasi So̠maj Unno̠yo̠n re̠n Do̠pto̠r So̠mpado̠k- Milon murmu são aema ayuric̕ko.Noa o̠nusṭhan re sanamak̕ se̠c̕ te̠ go̠ṛo̠ic̕ re̠i tahẽkana- Lalmo̠n murmu lara.

Leave A Reply