Sidhu Kạnuak’ Murti ko Uchnạukeda

0

Ho̠la calaoen sạnicar tikin bela o̠kte̠ re̠ Baṅladisạm Dinạjpur jilạ reak’ kaharol upojilạ Kanto̠ No̠go̠r mundir bo̠lo̠ o̠do̠kok’ ḍahar ḍhipre sidhu kạnu artebhaga laṛanaoren birkoak’ murti ko uchnạuke̠da. Noa so̠no̠do̠r samaṅ onusṭhan re so̠ho̠r se̠ṭe̠re̠ tahekana, mano̠tan pro̠dhanmo̠ntri ren anto̠rjatik babo̠t upo̠desṭa Dr. Gowhor Rijbhi. Dr. Gowhor Rijbhi ye me̠nke̠da , “Santal hul baṅ hoelen khan, disạm re̠ sạdhino̠ta baṅ he̠c̕ko̠k̕a. Santal koak̕ ak̕-sar ṭhe̠n briṭis pạkistani koak̕ kaman bạnduk do̠ ce̠t’ baṅ kana. Briṭis palṭo̠n koak̕ kaman bạnduk reak̕ guli re̠hõ tire ak’ -sar sap̕kate santal ko te̠ṅgo daramle̠na.E̠nre̠hõ Hul kho̠n bako o̠co̠ck̕le̠na.” . Uni do̠ arhõye me̠nke̠da ,”Ape̠ santal jạti ja ko emakan, no̠ṅka do̠ khup’ tho̠ṛa jạti ge ko emakana. Ape̠koak̕ duk-do̠rlo̠e reak’ katha hudis kate , ale̠ do̠ ape̠ ko lạgit’ barea bisoy pro̠dhanmo̠ntri le̠ baḍae ocoyea. Mit’ṭen do̠ ạdibạsiko lạgit’ bhumi komiso̠n be̠nao ar mit̕ṭe̠n do̠ kaharol upo̠jilạ re̠ ipijeḍ thapo̠n. Murti so̠no̠do̠r onusṭhan re̠n ho̠ho̠yic’ Ajijul Imam Cowdhuri wak’ so̠bhapo̠tite onusṭhanre bises peṛa le̠kate kin baktan le̠na , Najmul ho̠k pro̠dhan MP, Usato̠n tạlukdar MP. Onusṭhan re pahil baktane do̠ho̠le̠da , dinạjpur -1 (birgo̠ńj-kaharol) aso̠n re̠n MP Mo̠no̠ro̠ńjo̠n shil gopal

Image: Jalil Ahmed.

Leave A Reply